నా పెదవులు నిను గూర్చి పాడును Song Telugu | Bro Sundeep Dasari | Telugu Christian Songs

9 Views
Published
నా పెదవులు నిను గూర్చి పాడును Song Telugu | Br. Sundeep Dasari | Telugu Christian Songs

Song: Naa Pedavulu Ninu Gurchi Paadunu
Lyrics, Composer, Singer:► Bro Sundeep Dasari
Music Director:► SL Edward Raj

► Subscribe Channel - Telugu Christian Songs
https://www.youtube.com/channel/UCO_uQaF41Wz9eYxXgEOPXRw
► Facebook
https://www.facebook.com/TCSTeluguChristianSongs
© Copyright 2019, All Rights Reserved.
#Telugu #Christian #Songs


More Beautiful Worship Songs From Bro Sundeep Dasari:
Good Friday Song Telugu Songs
► https://www.youtube.com/watch?v=-c5CgdT_4UM

నూతనమైనది నీ వాత్సల్యము || JK Christopher | Sundeep Dasari
► https://www.youtube.com/watch?v=01zVMH4NxzQ

Athma Varshamunu Kummarinchaya Song
► https://www.youtube.com/watch?v=RIsX1ywKX_Q

నూతన సంవత్సరమగు New Year 2019-2020
►https://www.youtube.com/watch?v=wBJvY8iFr_0

నీవేనా ప్రాణం నీవేనా గానం
►https://youtu.be/qmenEhRjoXg

New Latest Telugu Christian Songs, Telugu Jesus Songs
Category
TCS (Telugu Christian Songs)
Be the first to comment